Cím: 3534 Miskolc
Kiss Tábornok u. 42
suli@dig-misk.sulinet.hu
Telefon: (46) 370-701
Tanárok
Péter Barnabás (igazgató)fizika-kémia-technika
Sziszkosz Róbert (igazgatóhelyettes)fizika-technika-informatika
Papp Zsolt (igazgatóhelyettes)magyar - dráma
Ádámné Prainer Ágnesangol - német
Dr. Árnyasiné Nyeste Évamagyar - német
Baloghné Dósa Erikamatematika-kémia-informatika
Bibók-Kiss Évabiológia - kémia
Borbély Pétertestnevelés
Borbély Péternétestnevelés
Bükiné Kárpáti Évanémet - orosz
Dr. Czináné Szép Kingamatematika
Csehesné Mátrai Györgyiangol
Csillagné Schmidt Hedvignémet
Espán Istvántörténelem - földrajz
Dr. Ficsór Józsefnémagyar
Gáspárné Lovas Tündemagyar - történelem
Farkas Andreaangol
Iván Orsolyatörténelem - latin
Imets Kingaangol-német
Komlósi Imreföldrajz-rajz
Komlósiné Bodnár Juditmatematika-kémia-informatika
Kónya Györgybiológia-földrajz
Kovács Miklósmagyar-orosz-német-filozófia
Krivián Mariannamatematika - informatika
Mezei Ágnesangol-kémia
Mihók Ildikónémet-orosz-angol-informatika
Moklovsky Andrásnémagyar - könyvtár
Pavlyás Anitaangol
Pecsét Tibortestnevelés
Petre Mártontestnevelés
Povázsay Krisztinaének-zene
Révfy Dezsőmatematika - fizika
Székely Gabriellamagyar - dráma - etika
Szilágyiné Major Juditmagyar - angol
Sztahuráné Pogány Juditmatematika - földrajz
Tigyiné Takács Zsuzsannatestnevelés - matematika
Tóthné Számadó Évaangol
Veres Pálnématematika - fizika
Viczián Tamásangol - történelem
  
Óraadók 
Fekete Józsefnémagyar - német
Dr. Lénárt Attilamagyar - orosz
Mester Andrásfizika
Várnai Virágmatematika