Cím: 3534 Miskolc
Kiss Tábornok u. 42
suli@dig-misk.edu.hu
Telefon: (46) 370-701
Fizika

A középszintű érettségi vizsga szóbeli témakörei

I.Mechanika

1. Newton törvényei

2. Egyenes vonalú mozgások

3. Munka, mechanikai energia

4. Pontszerű és merev test egyensúlya, egyszerű gépek

5. Periodikus mozgások

 
II. Hőtan

6. Hőtágulás

7. Gázok állapotváltozása

8. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban. A termodinamika főtételei

9. Halmazállapot-változások

 
III. Elektromágnesesség

10. Testek elektromos állapota

11. Elektromos áram

12. Elektromágneses indukció

13. Elektromágneses hullámok

14. Geometriai fénytan – optikai eszközök

 

IV. Atomfizika, magfizika

15. Az anyag szerkezete

16. Atommodellek, az atom elektronszerkezete

17. Az atommag összetétele, radioaktivitás

18. Sugárzások – sugárvédelem

 
V. Gravitáció, csillagászat

19. A gravitációs mező – gravitációs kölcsönhatás

20. Csillagászat