Cím: 3534 Miskolc
Kiss Tábornok u. 42
suli@dig-misk.edu.hu
Telefon: (46) 370-701
Múlt és jelen

A múlt

Iskolánk elődje az 1917-ben Miskolcra települt Magyar Királyi Állami Főreáliskola. Ez az intézmény továbbtanulást biztosító nyolcosztályos iskola volt, amely főként a természettudományos műveltség és a modern nyelvek elsajátítását tűzte ki célul. Az iskola 1922-ben Hunfalvy János, az újkori magyar földrajztudomány megalapítója, európai hírű földrajztudós nevét vette fel. 1934-ben az intézmény gimnáziumi rangot kapott.

 A második világháború alatt 1939-től 1945-ig Kassán működött a Hunfalvy János Gimnázium, majd 1945-től ismét Miskolcon, pontosabban Diósgyőrben folyt az oktatás. 1949-ben egy új gimnáziumi épület alapkőletétele történt meg, s az 1950/51-es tanévben megkezdődött az oktatás a iskolánk jelenlegi épületében. Ezt követően az iskola nevét Kilián György Gimnáziumra változtatták. 1997-ben - az iskola Miskolcra településének 80. évfordulóján - a diósgyőri városrészhez kötődés hangsúlyosabb kifejezése érdekében iskolánk felvette a Diósgyőri Gimnázium nevet.

Az 1950-ben épült iskola az akkori körülmények között korszerű volt. Lényeges változtatás, bővítés azóta sem történt, így nem csoda, hogy a megnövekedett tanulólétszám, a csoportbontásos oktatás következtében mára már szűkössé vált. Változatlanul előnyös azonban a környezet, ahol elhelyezkedik: a Bükk hegység lábánál, a történelmi hangulatú diósgyőri vár közelségében, a diósgyőri családi házak, a kiliáni bérházak által körbevett gimnázium tágas, zöld udvarával Miskolc egyik legszebb iskolája.

 Az 1960-as évektől kezdve a legtehetségesebb tanulók kiválogatásával létrejöttek a tagozatos osztályok. A későbbiekben ezek részben átalakultak a társadalmi igényeknek, elvárásoknak megfelelően: speciális és egyedi tantervű osztályok jöttek létre. Korszerű változást jelentett a fakultációs órakeret bevezetése a középiskolában; diákjaink szívesen élnek ma is ezzel a lehetőséggel.

A rendszerváltozás elsősorban a nyelvtanulás terén hozott újat: az addig kötelező orosz nyelv fokozatosan háttérbe szorult, az érdeklődés a modern nyugati nyelvek felé fordult. Az utóbbi 10 évben a gimnáziumi osztályok száma megnövekedett, csaknem megduplázódott városunkban. A csökkenő gyereklétszám, a megyénkből történő elvándorlás versenyre készteti a középiskolákat. Gimnáziumunk is igyekezett kialakítani sajátos arculatát, hogy képzési struktúrája továbbra is vonzó maradjon a térségben élők számára.

A jelen

Képzés struktúránk elsősorban az iskolai hagyományokra épül, valamint az évek során jelentkezett társadalmi igényeknek, szülői elvárásoknak felel meg. Igyekszünk folyamatosan megújulni, korszerű iskolaszerkezetet kialakítani, mely Miskolc város fejlesztési terveivel összhangban van. Célunk az, hogy mindazokat a képzési formákat biztosítsuk az itt lévő diákoknak, mint a belvárosi gimnáziumok. Olyan egyetemi, főiskolai tanulmányokra felkészítő képzést kapnak itt a tanulók, mely versenyképes a városban. Ugyanakkor különleges képzési területeink is vannak: a megye egyetlen testnevelés tagozatos gimnáziuma vagyunk.

Megújult az iskola épülete

2006-ban teljeskörű felújítás és nagyszabású bővítés kezdődött, melynek eredményeképpen 2839 m2 megújult területtel gazdagodott az iskola.
Új tantermi szárny épült tantermekkel, nyelvi laborral, nyelvi csoportszobákkal, tanári szobákkal, öltözőkkel.
Az új, klimatizált aulában minden diákunk elfér iskolai rendezvények alkalmával.
A könyvtárban helyet kapott az iskola gazdag 40 000 kötetes könyvállománya, az olvasóterem internetezési lehetőséget és elmélyült tanulást biztosít diákjainknak.
A díszterem konferenciák, tudományos és művészeti előadások megtartására is alkalmas. A mellette lévő iskolagalériában állandó és időszaki képzőművészeti kiállítások rendezhetők.
A tágas főbejárati előcsarnokból impozáns, széles lépcső vezet az emeletre.
A régi épületrész is megújult: a tornaterem mellé új vizesblokk és tornatermi öltözők épültek. Az alagsorban tágas, két részre osztható ebédlőben étkezhetnek a diákok. A régi épületben öt, nagyméretű tantermet alakítottak ki. A felújítással teljesült az akadálymentesség követelménye is (lift építése, széles ajtók, megfelelő mellékhelyiségek kialakítása).
A főbejárat előtti dísztér és a kerítések felújítása hozzájárult, hogy a gimnázium külső megjelenésében a városrész egyik legszebb épülete lett.