Cím: 3534 Miskolc
Kiss Tábornok u. 42
suli@dig-misk.edu.hu
Telefon: (46) 370-701
Felvételi feladatsorok

 

Az angol nyelvi felvételi vizsga követelményei az angol nyelvi előkészítő képzésre jelentkező 8. osztályos tanulók számára

Minden jelentkezőnek szóbeli vizsgát kell tennie angol nyelvből.

A vizsga maximum tizenöt percig tart és egy rövid nyelvtani ellenőrző feladatlap kitöltéséből és egy szóbeli részből áll. A vizsgán maximálisan 25 pont érhető el.

1. A feladatlap nyelvtani alapismeretekre kérdez rá és 10 pont értékű.

2. A szóbeli vizsga két részből áll, és mindkét rész a szóbeli témakörökben leírt 12 téma valamelyikére épül. A szóbeli vizsga két részfeladata:

    a) Kötetlen beszélgetés: A vizsgáztató és a jelentkező a szóbeli témakörökben leírt témák egyikéről kötetlen társalgást folytat a vizsgáztató által feltett kérdések alapján. A feladatra maximum 10 pont adható.

    b) Képleírás: A jelentkezőnek a vizsgalapon szereplő képről önállóan kell beszélnie. A feladatra maximum 5 pont adható.

 

I. Szóbeli témakörök:

1) Személyi adatok, család és barátok, emberek külső és belső jellemzése

2) Lakás, lakás jellemzése, helyiségek és bútorok, házimunka

3) Lakóhely, lakóhely jellemzői, falu és város

4) Időjárás, évszakok jellemzői, természet

5) Étkezések, élelmiszerek, éttermek, főzés és receptek

6) Vásárlás, vásárlási szokások, üzletek és áruik, divat

7) Iskola, tanulás, általános iskola, tantárgyak, nyelvtanulás

8) Szabadidős tevékenységek, hobbi, érdeklődési kör, olvasás

9) Szórakozási lehetőségek, színház, mozi, rádió, televízió, újságok

10) Egészség, sport, betegségek, egészséges életmód

11) Nyaralás, felkészülés az utazásra, hotelben

12) Közlekedés, utazás busszal és vonattal, közlekedési problémák

 

II. Nyelvtani ismeretek a feladatlap kitöltéséhez

1) Tenses – Present Simple & Continuous, Future Simple, be going to

                  Past Simple & Continuous

                  Present Perfect

                  Past Perfect

2) Structures – Conditional, Passive Voice,

                      Reported Speech, Comparative, Questions, Plurals, Quantifiers