Cím: 3534 Miskolc
Kiss Tábornok u. 42
suli@dig-misk.edu.hu
Telefon: (46) 370-701
Művészetek

A középszintű érettségi vizsga témakörei rajz és vizuális kultúra tantárgyból

 

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgán a feladat egy képekkel gazdagon illusztrált művészettörténet, műelemző jellegű feladatsor megoldása. A vizsga feladatsora összetett – több részelemet tartalmazó – feladatból áll. A középszintű feladatsor 40-50%-a feleletalkotó típusú, amelyből legalább egy elemző vagy összehasonlító jellegű esszéfeladat.

Az írásbeli feladatsor tartalmi területei:

1. A vizuális kultúra részterületei szerint:

  • Képzőművészet 
  • Tárgy- és környezetkultúra 
  • Vizuális kommunikáció 

2. Földrajzi régiók / Kultúrák szerint:

  • Európai kultúrák 
  • Európán kívüli (klasszikus) kultúrák 

3. Korszakok szerint:

  • Őskor–XVIII. század 
  • XIX.–XX. század 

 

Gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsgafeladat egy portfólió összeállítása. A portfólióba kizárólag ellenőrzött keretek között, a jelölt által készített és kiválogatott, lehetőleg az utolsó két tanév folyamán készült munkák kerülhetnek be. Ennek természetesen feltétele, hogy az adott időszakban, az iskolában készült munkákat megfelelő körülmények között megőrizzék. A portfóliónak 8 darab munkát kell tartalmaznia. A munkák mérete nem korlátozott.

 

A portfólió összeállításának szempontjai: 

Tartalmazzon:

1. két olyan munkát, amelyet sikeresnek tart a vizsgázó;

2. egy olyan munkát, amelyet kevésbé tart sikeresnek a vizsgázó;

3. egy olyan munkát, amelyet a legkedveltebb technikájával készített a vizsgázó;

4. egy olyan munkát, amely egy tárgy tervezését dokumentálja (több rajz is lehet egy lapon);

5. egy olyan munkát, amely látvány alapján készült tanulmányrajz, festmény vagy plasztika (fotója);

6. egy olyan munkát, amely képet és szöveget együttesen alkalmazó kompozíció;

7. egy olyan munkát, amely a vizsgázó által szabadon választott téma tetszőleges feldolgozása.