Cím: 3534 Miskolc
Kiss Tábornok u. 42
suli@dig-misk.edu.hu
Telefon: (46) 370-701
Matematika

A középszintű érettségi vizsga szóbeli témakörei

 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok

1.1. Halmazok

1.2. Matematikai logika

1.3. Kombinatorika

1.4. Gráfok

 

2. Számelmélet, algebra

2.1. Alapműveletek 

2.2. A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek

2.3. Racionális és irracionális számok 

2.4. Valós számok

2.5. Hatvány, gyök, logaritmus

2.6. Betűkifejezések

2.7. Arányosság

2.8. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek

2.9. Középértékek, egyenlőtlenségek

 

3. Függvények, az analízis elemei

3.1. A függvény

3.2. Egyváltozós valós függvények

3.3. Sorozatok

 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria

4.1. Elemi geometria

4.2. Geometriai transzformációk

4.3. Síkbeli és térbeli alakzatok

4.4. Vektorok síkban és térben

4.5. Trigonometria

4.6. Koordinátageometria

4.7. Kerület, terület

4.8. Felszín, térfogat

 

5. Valószínűség-számítás, statisztika

5.1. Leíró statisztika

5.2. A valószínűség-számítás elemei