Cím: 3534 Miskolc
Kiss Tábornok u. 42
suli@dig-misk.edu.hu
Telefon: (46) 370-701
Informatika

A középszintű érettségi vizsga szóbeli témakörei


1. Információs társadalom

 • A kommunikáció
 • Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek
 • Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban, a modern információs társadalom jellemzői
 • Közhasznú információs források
 • Az informatika fejlődéstörténete
 • Informatika és etika, jogi ismeretek

2. Informatikai alapismeretek – hardver

 • Jelátalakítás és kódolás, analóg és digitális jelek
 • Az adat és az adatmennyiség
 • Bináris számábrázolás és karakterábrázolás, bináris kép- és szín-és hangkódolás
 • A számítógép felépítése
 • A Neumann-elvű számítógépek
 • A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi feldolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek (illesztő), ház, tápegység, alaplap
 • A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak
 • A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése
 • Hálózatok

3. Informatikai alapismeretek – szoftver

 • Az operációs rendszer és főbb feladatai 
 • Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete
 • Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése
 • Állományok típusai, keresés a háttértárakon
 • Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás
 • Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem
 • A szoftver és a hardver karbantartó (segéd)programjai: víruskeresés és -irtás, víruspajzs, lemezkarbantartás
 • A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem

4. Kommunikáció az Interneten (gyakorlati kivitelezéssel)

 • Elektronikus levelezési rendszer használata
 • Állományok átvitele
 • WWW
 • Keresőrendszerek
 • Távoli adatbázisok használata

5. Könyvtárhasználat

 • Könyvtárak
 • A könyvtár fogalma, típusai
 • Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet
 • A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány
 • A könyvtári szolgáltatások
 • Dokumentumok
 • Nyomtatott dokumentumok
 • Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, mágneslemez, DVD)
 • Tájékoztató eszközök
 • Katalógusok
 • Adatbázisok
 • Közhasznú információs források (térkép, menetrend, telefonkönyv)