Cím: 3534 Miskolc
Kiss Tábornok u. 42
suli@dig-misk.edu.hu
Telefon: (46) 370-701
Földrajz

A középszintű érettségi vizsga szóbeli témakörei

 

1. feladat - Általános természetföldrajz, a kontinensek, illetve Magyarország természetföldrajza

 1. Kozmikus környezetünk vagy térképi ismeretek
 2. A geoszférák földrajza és környezeti problémáik
  • Kőzetburok, földtörténet
  • Vízburok
  • Levegőburok 
 3. Földrajzi övezetesség 
 4. A kontinensek természetföldrajza 
 5. Magyarország és tájainak természetföldrajza

 

2. feladat - Általános társadalomföldrajz, regionális társadalmi-gazdasági földrajz

 1. Népesség- és településföldrajz 
 2. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 
 3. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országok és országcsoportok
 4. Európa és a többi kontinens regionális földrajzi jellegzetességei
 5. Magyarország földrajza. Hazánk helye és kapcsolatai a Kárpátmedencében és Európában
 6. Globális környezeti problémák