Cím: 3534 Miskolc
Kiss Tábornok u. 42
suli@dig-misk.edu.hu
Telefon: (46) 370-701
Iskolánk

Megjelent a Diósgyőri Gimnázium 2019-2020. évi évkönyve

 

  Iskolánk újkori történetében ez a 13. évkönyv.

  Jeles évfordulóink alkalmából 1975-ben és 1997-ben is megjelent egy – egy emlékkönyv. Ezekben az iskola tanárai összefoglalóan bemutatták az intézményben végzett munkát. Egykori diákjaink felidézték emlékeiket. Az adattárak a tanári kar névsorát, munkakörét, a jubileumi év tanulóinak névsorát tartalmazták. 1974 – 1988 közötti évekről az Iskolánk életéből című periodika őrzött meg értékes adatokat.

  A Kovács Miklós tanár úr szerkesztésében 2008-tól évente megjelenő A Diósgyőri Gimnázium évkönyve köteteiben közreadtunk iskolatörténeti cikkeket, interjúkat egykori tanárokkal. Megemlékeztünk elhunyt munkatársainkról is. Az évkönyvek beszámolókat közöltek a munkaközösségek munkájáról, versenyeredményekről. A diákszínpadok előadásainak élményeit megfogalmazták mind a szereplők, mind a közönség. Tollforgató diákjaink írásai rendszeresen megjelentek az évkönyvekben. Izgalmas beszámolókat olvashattunk kirándulásokról, a cserediák programban külföldön folytatott tanulmányokról, különleges szabadidős tevékenységekről. Rendszeresen beszámoltunk sportolóink eredményeiről. Az adattárak a tanév tanári névsorát, munkakörét tartalmazta, a diákok névsorát osztályképekkel, a végzős évfolyam növendékeit tablóképükkel és idézetekkel örökítettük meg.

  Idén az évkönyvünk annak ellenére is megjelent, hogy a járvány nehezítette a könyv szerkesztését.

  Évkönyvünkben elköszönünk Péter Barnabás igazgató úrtól, aki negyedszázadig irányította iskolánkat. A bevezetőben Kovács Milós tanár úr fogalmazta meg gondolatait igazgató úr munkásságáról, Péter Barnabás beszédes című írásával - Egy kicsit itt maradok – köszön el az iskolájától.

  A Hagyományaink, múltunk és jelenünk fejezetben Viczián Tamás tanár úr foglalta össze igazgató úr pályáját. Ez a fejezet közli a helyi lap tudósítását a kitüntetéséről (a Pro Urbe-díjas lett Péter Barnabás).

  A Hagyományaink, múltunk és jelenünk fejezetben Kónya György tanár úr beszámolt a 25. Megyei Vaskobak vetélkedőről. Januárban köszöntöttük a nyolcan éves Fábián József tanár utat, az eseményt fényképek örökítették meg. Az Iskolák, tanárok, diákok az I. világháború előtt az egykorú iskolai értesítők adatai alapján ad vázlatos képet azokról az iskolákról, amelyeket tanáraik kénytelenek voltak 1919-20-ban elhagyni, s a miskolci főreáliskolában új életet kezdeni.

  A tanév eseményei fejezet tartalma: a tanulmányi versenyeken elért eredmények, a sporteredmények, a 2019/2020. tanév eseménynaptára, beszámolók a Magyar Csillagászati Egyesület éves találkozójáról és a VIII. Öregdiák szakestélyről. Ebben a fejezetben kapott helyet az új osztályainkat bemutató „önéletírások”. Tóth Emese Réka, a Szinvavölgyi Néptáncműhely Prücskök Csoportjának táncosa meséli életre szóló élményeit a Fölszállott a páva tehetségkutató versenyről. (Tökéletes előadásukkal ők nyerték a 2019. évi döntőt.)

   Ebben a fejezeteben emlékezünk meg a tragikus sorsú Takács Márton diákunkról.

  Viczián Tamás tanár úr rendezte az iskola 1956-os műsorát. Tanár úr az évkönyvünkben közreadott cikkében a megemlékezés középpontjába állított miskolci eseményeket idézte fel.

Viczián tanár úr A félelem tavasza című írásában foglalta össze a világjárvány történetét.

„A tanév március 13-án óriási gellert kapott: áttértünk a távoktatásra.” - Indítja Kovács Miklós tanár úr a tapasztalatokat összefoglaló cikkét, amelynek anyagát a diákok e témáról írott dolgozataiból gyűjtötte.

  A Mi írtuk – rólunk írták fejezet a helyi lapok elmúlt évben rólunk írt írásaiból szemléz. Az etika tantárgy kereszténységgel foglalkozó óráin Isten létére, mibenlétére felvetődő kérdésekre ad választ a Biblia alapján megfogalmazott hét tételben az Isten tulajdonságairól című tanulmány. (Kovács Miklós tanár úr munkája)

  Búcsúznak a végzősök című hagyományos fejezet írásai felidézik a középiskolás évek emlékezetes eseményeit. Tuza Richárd azt tartja a legnagyobb értéknek, hogy a diák tapasztalatot szerezhetett az emberi, társadalmi kapcsolatok természetéről, kisebb közösségben gyakorolhatta a megfelelő társas viselkedést. A visszaemlékezéseket követi - ahogy eddig is - kilencvenöt végzős növendékünk tablóképe a tanulók által választott idézetekkel.

  Az adattár tartalmazza a tanári kar és az iskola dolgozóinak névsorát, munkakörét, valamint csoportképekkel az osztálynévsorokat. (A tanév eseményei fejezetben találjuk a szülői munkaközösség névsorát.)

  A kötetben 160-nál több fénykép és kép illusztrálja színesíti a cikkeket, örökíti meg az iskola rendezvényeit, eseményeit.

  A különleges, egyedi megjelenésű borítófedél Komlósi Imre tanár úr és Barsi Tibor munkája. Az idei borító középpontjába helyezett maszk a járványra emlékeztet. Az iskola múltját megjelenítő három iskolajelvény arra utal, hogy megpróbáltatásainkon elődeink munkája, hagyományaink értékei, közösségünk ereje segíthet át.