Cím: 3534 Miskolc
Kiss Tábornok u. 42
suli@dig-misk.edu.hu
Telefon: (46) 370-701
Öregdiákok Ungvár

Az Ungvári Állami Reáliskolát a minisztérium 1911-ben nyolcosztályos, érettségit adó főreáliskolává fejlesztette. 1915. május 11-én, 12-én érettségiztek először az iskolában. Még két évben fejezhették be tanulmányaikat érettségi vizsgával a főreáliskola végzősei, miután az intézményt áthelyezték Miskolcra.

Az alábbiakban közreadjuk az értesítőkben közölt névsorokat.

1915

Osztályfőnök: Hoffmann Miksa

Braun Sámuel, Grosszmann Jenő, Horovitz Aladár, Kriszt Árpád János, Olejnyik József, Papp Sándor, Róth Márton, Róth Miklós, Schultz József, Szoták László.

 

1916

Osztályfőnök: György Oszkár

Bolgár Móric, Braun Benjámin, Gaar Béla, Gulácsy Ernő, Halpert Adolf, Klinger Manó, Pálffy Géza, Propper Ábrahám, Róth Simon, Schwarcz Henrik, Sterberger Gyula, Stotter Leo, Vargha István, Weinberger Géza, Weinman Elek.

 

1917

Osztályfőnök: Hoffmann Miksa

Béres József, Bozsejovszky János András, Fodor Mór, Herskovits Salamon, Kavasch Sándor, Gusztáv, Rosenbaum Jenő, Spiegel Simon.