Cím: 3534 Miskolc
Kiss Tábornok u. 42
suli@dig-misk.edu.hu
Telefon: (46) 370-701
Öregdiákok 1931-1940

1931

Osztályfőnök: Dr. Pólay Vilmos

Bíró László Kálmán, Blum Imre, Bogdány Sándor, Czigler Miklós, Elischer Zoltán Károly, Engel György Elemér, Erdősi László, Farkas István Ferenc, Friedmann István, Gönczi István, Groszman László, Heinisch Pál Ernő, Heller István, Herskovics Zoltán, Kállai Zoltán, Kertész Endre Győző, Kiss Gyula, Klein László, Klein Miklós, Kolos László, Kovács Béla, Kuchárik József, Molnár Sándor Ede Károly, Petrigyán István Ferenc, Pollner Pál Endre, Schmied Artúr, Schütz László, Schvartz László, Singer Miklós, Stern József, Suszták András Zoltán, Szkiba Bálint, Szabó Jenő László, Veres László Ferenc, Weisz Imre, Zachár Ödön Ferenc, Zsiday László, Dános Imre, Fürth Béla, Goldberger László, Mauks Vilmos László Károly, Rosenblatt Károly

 

1932

Osztályfőnök: Kósch János

Bábonyi Tóth István, Csányi György János, Dentsch Sándor Adolf, Drucker László, Fleiszig Zoltán, Fried Andor, Forró József, Gál István, Hartmann Imre, Hodobay Sándor Andor, Horváth Károly, Juhász Endre Miklós Gyula, Muttnyánszky Zoltán, Pallaghy Dénes László János, Péter Miklós, Rónai Miklós, Schág Dániel, Schäfer Miklós, Schreiber Ervin, Szathmáry Király Géza, Szente László

 

1933

Osztályfőnök: Lukács Béla

Ágoston Pál, Bruckner Jenő Péter, Frankfurt Imre, Gál László, Gyárfás Miklós, Huppert Lajos, Jakabos László, Kovács Ferenc József, Kraj Zoltán, Kwaysser István, Magyar László Pál, Móth István József, Novák István, Onczay Dénes Ferenc, Papp Gábor, Posta Tibor Sándor, Schwarcz Kálmán Tibor, Szilágyi Dénes Endre József , Szűcs László, Vaktor Imre, Vígh Gyula László, Némethy Tibor Nándor, Vajda Ilona

 

1934

Osztályfőnök: Borosnyay Károly

Blum Pál, Bobory László, Deák Ferenc, Deutsch Andor, Gilde László, Gyenis Lajos, Harday Gusztáv Sándor, Ivánka Tivadar István, Klein István, Kövesdi József Vilmos , Lugosi Ervin, Németh Zoltán Aladár Ferenc, Pataki Emil Ernő, Ponyi Zoltán Rezső, Raisz Béla Aladár Elemér, Rosinger László, Schvarcz László, Szilágyi Zoltán Barna Vilmos József, Tóth Tibor Ernő, Vámos György, Gyarmathy Gyula Miklós

 

1935

Osztályfőnök: Lukács Béla

Bartos Zoltán, Filadelfi János, Fürth Ferenc, Fürth László, Groszman József, Hercz Géza, Kardos Pál, Kirner Zoltán Vilmos, Klein Endre, Kövesdi József Vilmos, Kürti Gyula, Markovits István, Pap Barna János, Pataky Ferenc József László, Perényi Sándor László, Róth Miklós, Sassy-Dobray Gábor Pál Frigyes, Seyfried Gyula Károly Gusztáv, Szabados István, Szabó Richárd, Terray Zoltán Csaba

 

1936

Osztályfőnök: Kósch János

Bobák Kornél, Fehér Ernő, Felméri László, Fried József, Glós Károly György Iván, Goóts Gábor János Béla István, Groszman Ervin, Herskovits Ernő, Hollódi Károly, Homródi Jenő, Kovács Gyula Bertalan, Lóránt Ödön, Ottlyk Ernő, Pohl Ferdinánd Miklós, Sípos Albin Pál, Somsák Árpád, Szamosi Rapcsák József, Székely Endre András, Schvarcz Tibor

 

1937

Osztályfőnök: Kiss János

Ágoston Endre, Bihun Tibor, Blaszberger Gusztáv, Deutch György, Dezsőfi Béla Tibor, Fekete Imre, Fischer Miklós, Friedmann Róbert György, Gál István, Grün Dezső, Herz Tibor, Hidvégi István, Jakab Béla, Kozma Zoltán István, Kerényi József János, Kriszta László Dezső János, Krusnicky Tibor Vilmos, Lantos (Lichtmann) István, Mogyorósi Dezső, Réti László, Schvarcz Sándor, Szabó Pap Lóránt, Székely Sándor, Trieber Vilmos Gyula, Wölk Ferenc Ödön

 

1938

Osztályfőnök: Kirner Dezső

Bodor Iván, Dezsőfi Zoltán, Egyed László, Fächer Barna, Getzler József, Giszovszky László, Halmos György, Hazaszin Károly, Holubek Lambert, Krausz Ervin, Kún István, Litkey László, Rakitta Oszkár, Karánsebesi Rácz Zoltán, Richter Richárd, Szilágyi János, Urbanek Lipót, Vázaljai József

 

1939

Osztályfőnök: Tarján Ödön

Blasberger János, Blumberger Imre, Farkas Imre, Feil György, Fürth Andor, Glatter Miklós Andor, Gránát Miksa, Herczeg István, Hibbery Barna Elemér Kálmán, Jeszenszky Aladár Ferenc, Juszth Alfonz, Kárpáti Gyula László, Király Andor Kálmán, Kis István Ignác, Menczel György, Miklóssy Sándor, Rácz Jenő Miklós, Salgó László, Sövényi József Gusztáv, Tarján Endre, Trieber Gyula Lajos, Veress István, Vilmos László

 

1940

Az 1939-1945 közötti tanévek érettségi jegyzőkönyvei Kassán maradtak, ezért csak a végzős VIII. osztályok névsorát közöljük.

Osztályfőnök: Lerner Károly

Baros Géza, Bartsch Tibor, Czimra Olivér, Friedmann László, Friedrich Miklós, Frisch György, Goldstein Imre, Gönczy Sándor, Grünberger László, Guttmann Imre, Halmi Pál, Hercz Jenő, Kaszás Imre, Kersztessy Ferenc, Kolos Péter, Kovács Zoltán, Kósa Ferenc, Langer László, Nyiszli Viktor, Orbán Bódog, Pataki Ferenc, Pányi Ákos, Perényi István, Rottenberg Egon, Rosenzweig Pál, Salamon István, Schwarz Simon, Schoor Sándor, Sipos Pál, Sós György, Spielberger László, Seiler Mór, Szanyi József, Szász István, Szirmai György, Tänzer György, Ujlaki István, Urbach György, Wollner János, Zonnenschein Miklós

Fonalka Tibor m.t, Lendvay Lajos m.t., Tapolyai Mihály m.t.