Cím: 3534 Miskolc
Kiss Tábornok u. 42
suli@dig-misk.edu.hu
Telefon: (46) 370-701
Biológia

A középszintű érettségi vizsga szóbeli témakörei

 

Az A) feladat a vizsgázó választása szerint lehet

  • projektmunka ( önálló munkát bemutató felelet)

vagy

  • gyakorlati feladat, 50%-ban laboratóriumi vizsgálat, 50%-ban fajfelismeréshez kapcsolódó feladat

Ez utóbbi lehet

    • növényfaj meghatározása és ökológiai igényeinek jellemzése a Növényismeret könyv segítségével
    • több állat-, illetve növényfaj morfológiai és ökológiai jellemzésének összevetése
    • nemzeti park, természetvédelmi terület, ill. az iskolához közeli életközösség élővilágának jellemzése segédanyag (például képanyag - videofilm, dia, fénykép, fajlista, térkép) alapján.

A B) feladat

  • Az ember szervezete és egészsége, valamint környezetvédelmi és ökológiai témájú feladatokat tartalmaz.