Cím: 3534 Miskolc
Kiss Tábornok u. 42
suli@dig-misk.edu.hu
Telefon: (46) 370-701
Bánk László

Száz éve született Bánk László tanár úr

 

Tanár úr tizenöt évig, 1953 szeptemberétől 1968 decemberéig volt iskolánk magyar nyelv és irodalom– francia nyelv szakos tanára; osztályfőnöke az 1955-ben érettségizett reál tagozatos IV. B, majd az 1959-ben érettségiző IV. D osztálynak; vezette az önképzőkört; emlékezetes diákszínjátszó körielőadásokat rendezett; s nem utolsó sorban ő volt az iskola könyvtárosa. (Mind e mellett felügyelte a menzát is.)

A TIT szabadegyetemi előadásain Flaubert, Maupassant, Zola írói arcképét rajzolta meg az egyetemre készülő miskolci diákoknak.

Szuggesztív pedagógus, alkotó tanárember volt. Alkotott a tanítási óráin – amint ezt 1964-ben dr. Peja igazgató úr is megfogalmazta a minősítésében: „Minden óráján alkotni akar, és alkot is.” (Kilián György Gimnázium. 1964a)

Alkotott a diákszínjátszó kör rendezéseivel, nem csak olyan értelemben, hogy diákjaival irodalmi alkotásokat jelenített meg, hanem úgy is, hogy közreműködő tanártársaival együtt formálta a játszó személyek egyéniségét s — mondhatjuk — az egész iskola ifjúságáét is. Régi-újat hozott létre a tanulók érdeklődésére, öntevékenységére, kíváncsiságára, kreativitására épített önképzőkörrel, amelynek előadásai a tanulók előadói és kommunikációs képességeit fejlesztették. S az iskolai könyvtár! Az itt végzett szakmai munkájának — szerzeményezés, feldolgozás, tájékoztatatás, állományvédelem — eredményei napjainkban is élnek és hatnak. Az iskolai könyvtár a szaktanár műhelye is volt, alkalom a tehetséges tanítványokkal, kartársakkal való beszélgetésekre, a „magán szemináriumokra”.

Életútját könyvtárunk honlapján foglaljuk össze, mivel munkásságával megalapozta iskolai könyvtárunkat, elindította az állomány feldolgozását, kitartó munkával törekedett a tanulók olvasási kedvének ösztönzésére.

http://konyvtar.diosgyori.hu/ugyfelszolgalat/99/szaz_eve_szuletett_bank_laszlo_tanar_ur

 

Iskolánk honlapján bemutatónkkal emlékezünk meg róla. >>>