Cím: 3534 Miskolc
Kiss Tábornok u. 42
suli@dig-misk.sulinet.hu
Telefon: (46) 370-701
Tanárok
Péter Barnabás (igazgató)fizika-kémia-technika
Sziszkosz Róbert (igazgatóhelyettes)fizika-technika-informatika
Papp Zsolt (igazgatóhelyettes)magyar-dráma
Ádámné Prainer Ágnesangol-német
Dr. Árnyasiné Nyeste Évamagyar-német
Baloghné Dósa Erikamatematika-kémia-informatika
Bibók-Kiss Évabiológia - kémia
Borbély Pétertestnevelés
Borbély Péternétestnevelés
Bükiné Kárpáti Évanémet-orosz
Dr. Czináné Szép Kingamatematika
Csillagné Schmidt Hedvignémet
Demjén Zoltánnéangol-kémia
Espán Istvántörténelem-földrajz
Dr. Ficsór Józsefnémagyar
Gáspárné Lovas Tündemagyar-történelem
Farkas Andreaangol
Iván Orsolyatörténelem-latin
Imets Kingaangol-német
Kenneth Gordon Mintonamerikai anyanyelvi lektor
Komlósi Imreföldrajz-rajz
Komlósiné Bodnár Juditmatematika-kémia-informatika
Kónya Györgybiológia-földrajz
Kormány Emeseangol
Kovács Boglárkaangol-francia
Kovács Miklósmagyar-orosz-német-filozófia
Krivián Mariannamatematika-informatika
Mesterné Csordás Juditbiológia-kémia
Mihók Ildikónémet-orosz-angol-informatika
Moklovsky Andrásnémagyar-könyvtár
Pecsét Tibortestnevelés
Petre Mártontestnevelés
Povázsay Krisztinaének-zene
Révfy Dezsőmatematika - fizika
Székely Gabriellamagyar-dráma-etika
Szilágyiné Major Juditmagyar-angol
Tigyiné Takács Zsuzsannatestnevelés - matematika
Tóthné Horváth Évatestnevelés
Tóthné Számadó Évaangol
Veres Pálnématematika-fizika
Viczián Tamásangol-történelem
  
Óraadók 
Fekete Józsefnémagyar-német
Lénárt Attilamagyar
Sántáné Furik Orsolyamatematika